Algemene voorwaarden Venten

Om een optimale service te verlenen vinden wij het belangrijk dat er m.b.t. de inname en verkoop van de door jou aangeboden artikelen goede, duidelijke afspraken zijn. (Door veranderende omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen. Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk op deze pagina en in de winkel vermelden.)

Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Venten: de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan de Ceintuurbaan 400hs te Amsterdam, in het handelsregister van de KvK onder nummer 59924705, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Jij als inbrengend persoon: de rechtspersoon, aldus Venter, waarmee Venten de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Venten en Venter.
1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de Venter gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Venten zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBIEDEN VAN KLEDING
2.1 Alle dagen tijdens openingstijden. Echter vragen wij bij drukte in de winkel de inbreng bij ons achter te laten, zodat wij deze kunnen beoordelen op een rustiger moment.
2.2 Wij nemen alleen eigentijdse kleding in van de A-merken / hoog segment en designers. Vintage, dus oude, maar in zeer goede staat verkerende kleding en passend binnen ons assortiment, vanaf de jaren ’30 en later, is ook welkom!
2.3 Wat nemen we in de regel sowieso NIET in: laag segment merken/kleding van grote ketens  (H&M, Vero Moda, Vila, V&D, Hema etcetera) en ook GEEN écht bont.
2.4 De aangeboden kleding moet compleet en intact zijn. Geen gaatjes, pluisjes, vlekjes, geurtjes, alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen etc.
2.5 Aangeboden kleding moet recent gewassen (eventueel gestoomd) en gestreken zijn.
2.6 Ontdekken wij na de inname van kleding mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij gerechtigd alle door jou aangeleverde kleding onmiddellijk te verwijderen. Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen.
2.7 data inname:
– voorjaar- en zomerkleding van 1 februari t/m 15 september
– herfst- en winterkleding van 1 september t/m 15 december
2.8 Wij zijn volledig geautomatiseerd, je ontvangt via  e-mail na je inbreng een klantnummer plus een wachtwoord waarmee je online de verkoop van je kleding kunt volgen.
2.9 Na elke inbreng krijg je een bevestigingsmail met de ingenomen items met de winkelverkoopprijs en het klantdeel hierin vermeld. Niet ingenomen items staan hier niet in vermeld en kunnen o.v.v. het klantnummer worden opgehaald.

3. PRIJSBEPALING
3.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van je dames- en kinderkleding, schoenen en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 55% incl. BTW (oftewel 39% excl. BTW) over de verkoopprijs.
3.2 Het klantdeel is 45% (excl. BTW)
3.4 Venten bepaalt, , eventueel in overleg met jou, de verkoopprijs van ieder item afzonderlijk en bevestigt deze aan haar Venter per e-mail.
3.3 Ben je het niet eens met de prijzen? Laat het dan uiterlijk binnen 2 dagen na het versturen van de bevestigingsmail telefonisch of per mail aan ons weten. Indien je een naar onze mening te hoge prijs voor je kleding of artikel wenst, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren.
3.4 Venten behoudt altijd het recht artikelen, zonder voorafgaande goedkeuring van de Venter, te herprijzen; verlagen dan wel verhogen.
3.5 Inbreng mag 3 maanden in de winkel hangen, waarvan in de laatste maand voor een reductie van 20% op de oorspronkelijk aangegeven verkoopprijs.
3.6 Sale: 2 x per jaar houdt Venten gehele winkel sale; wintersale en zomersale. Bij sale worden items met 20% en in de laatste week met maximaal 30% korting aangeboden.
3.7 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.

5. VERKOOP
5.1 Gekochte items kunnen binnen 7 dagen, met aangehecht prijskaartje én op vertoon van de originele kassabon, geruild worden binnen de ruiltermijn.
5.2 Nadat het artikel is verkocht, heb je recht op 45% van de verkoopprijs. Dit bedrag zal worden bijgeschreven op het saldo na het verstrijken van de ruiltermijn.
5.3 Je tegoed is op 2 manieren incasseerbaar.
5.3.1 Onze voorkeur gaat uit naar saldobetaling via de bank. Vanaf € 50,- kan je via je account je eigen betaling klaarzetten. De betaling wordt binnen maximaal de eerstvolgende werkdag overgeschreven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van je (IBAN-)gegevens.
5.3.2 Contant in de winkel; Venten heeft het liefst zo min mogelijk contanten in de winkel. Wil je je tegoed ophalen, bel dan het liefst minimaal 1 werkdag van tevoren naar de winkel, zodat wij het saldo voor je klaar kunnen leggen. Verrekenen met een aankoop kan uiteraard altijd.

6. RETOUREN
6.1 De retourdatum is 3 maanden na inbreng, dit staat vermeld op je inbrenglijst. Je ontvangt een week van tevoren een automatische gegenereerde herinnering per e-mail.
6.2 Kom je je retouren ophalen dan is het handig als wij dat van tevoren weten en je spullen voor je klaar kunnen zetten.
6.3 Retouren dien je op te halen binnen 1 maand na het vervallen van de retourdatum. Wij zullen ter herinnering nogmaals een pick-up e-mail sturen, reageer je daar binnen 1 maand niet op, dan zijn wij wegens ruimtegebruik genoodzaakt de items te schenken aan de Kledingbank te Amstelveen.

7. KLEDINGBANK
7.1 Je hebt de keuze niet verkochte / ingenomen kleding te doneren aan een goed doel. Dit vragen we je bij het aanmaken van je klantnummer.
7.2 Venten schenkt donaties en niet op tijd opgehaalde items aan De Kledingbank te Amstelveen. http://www.kledingbankamstelland.nl/

8. VERANTWOORDING
8.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van je ingebrachte artikelen. Jouw inbreng echter, is geheel op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden.
8.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet m.b.t. in-consignatie goederen.

9. BEVEILIGING
9.1 Onze winkel, daarmee ook jouw goederen, is beveiligd met professionele camera’s en inbraakalarm.
9.2 Alle artikelen worden voorzien van beveiligingstags en/of diefstalpreventielabels. Deze zijn zichtbaar en onzichtbaar aangebracht.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Venten, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.